Trang Đầu » Chủ đề

Rửa tiền


[25/09/2019]

Minh Quân

Sau khi trở thành ‘quốc gia hạnh phúc thứ 4 trên thế giới’ nhờ vào cách tính điểm ‘trên trời’ của vài tổ chức phi chính phủ đậm đặc dấu hiệu nhận tiền từ chính phủ Việt Nam, đất nước này đã thực sự vươn lên đầu bảng trong một đánh giá mới đây của Tổ chức Liêm chính Toàn cầu (Global Financial Integrity – GFI).
Việt Nam thời báo

Tổ chức Liêm chính Toàn cầu là tổ chức bất vụ lợi, từ năm 2008 đã khảo sát dòng tiền ra …