Trang Đầu » Chủ đề

Sài Gòn


[7/12/2019]

Lê Hoài Anh

Nói về Sài Gòn, cái thành phố sau 1975 được mang thêm cái tên Hồ Chí Minh, hẳn là nó quan trọng lắm với đất nước này. Vây mà giờ đây ai ai sống ở thành phố này cũng chỉ còn thấy đầy rẫy những vấn nạn kinh khủng từ kinh tế tới xã hội, môi trường…
Một facebooker có tên Lê Hoài Anh, chắc phải bức xúc và đau lòng lắm mới phải viết ra những dòng gan ruột thế này, dù chắc bạn cũng lo lắng bị …


[6/10/2019]

Trúc Giang
Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị, nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Không khí ô nhiễm ở TP. HCM.
Thông tư đầu tiên được ban hành trong năm 2018 của Bộ Xây dựng có tên “Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”, hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.
Đô thị …