Trang Đầu » Chủ đề

Sừng tê giác chữa bách bệnh


[18/12/2019]

Từ Thức

Ngồi tán gẫu với vài người Pháp. Lại có dịp được ngượng chín người, tiếc không có người đồng hương nào bên cạnh để ngượng chung.
Trên TV , đài truyền hình Đức, Pháp Arte, vào giờ đông người coi nhất, trong chương trình thời sự ‘’ 28 Minutes ‘’ ( 14/12 ), chiếu một video về tệ trạng tàn sát tê giác để lấy sừng.
Ngày nay, mặc dù luật pháp các nước bảo vệ tê giác, chuyện chặt sừng một cách dã man vẫn tiếp diễn, vì vẫn có người …