Trang Đầu » Chủ đề

Tâm linh


[7/05/2018]

Chân Hồ

Nhà nguyện tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Ảnh: Trí thức VN

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ là một trong số rất nhiều dự án bất động sản đầy ‘tai tiếng’ khác đang được phanh phui. Đáng nói, tại các dự án này, người ta sẵn sàng đạp đổ nhà thờ, chùa chiền, tu viện… để đổi lấy đất đai và tiền bạc – một dấu hiệu của sự suy tàn đến cùng cực?