Trang Đầu » Chủ đề

Tăng giá điện


[11/03/2019]

Nguyễn Tường Thuỵ

Tại sao ngành điện không chịu học ngành viễn thông về mở cửa thị trường, tạo cạnh tranh để người dân được lợi?

Ngành điện mà khâu phân phối và truyền tải vẫn độc quyền do Tập đoàn Điện lực VN (EVN) nắm giữ, với sự ‘chống lưng’ của Bộ Công thương và Bộ Tài chính. Vị thế đó, giá điện bao năm qua phải ‘cõng’, và từng phải ‘cõng’ luôn những chi phí vô lý như xe sang, biệt thự; lỗ tỷ giá; chi phí hiếu hỉ, nghỉ …