Trang Đầu » Chủ đề

Tang lễ Nguyễn Trọng Vĩnh


[5/01/2020]

Quốc Phương BBC News Tiếng Việt
Ảnh: FB NGUYEN XUAN DIEN / FB NGHIÊM VIỆT ANH – Đoàn No-U vào viếng cố Đại sứ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. (Ảnh: FB Nghiêm Việt Anh)
Tang lễ cố Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tại Hà Nội hôm 02/1/2019 đã được tổ chức ‘khá chu đáo’, một khách mời của Bàn Tròn Thứ Năm nói với BBC News Tiếng Việt sau khi tham dự sự kiện này.
Tuy nhiên, có ý kiến khác được phản ánh cũng từ …