Trang Đầu » Chủ đề

tăng thuế


[1/05/2019]

Phạm Chí Dũng
Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy TP.HCM – là quan chức được xem là cúc cung với những ‘người Bắc có lý luận’.
Bồi thêm một phát đại bác vào bức thành loang lổ rệu mục của ngân sách Việt Nam, Hội thảo “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng” có một đánh giá rất quan trọng: “Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện …