Trang Đầu » Chủ đề

Thả thơ Rằm tháng Giêng


[27/02/2019]

(Nhận xét nội dung những câu thơ được thả lên

trời trong ngày Rằm tháng Giêng Kỷ Hợi 

của Hội Nhà văn Việt Nam)(*)

Chu Mộng Long
Đọc đi đọc lại 50 câu thơ do Hội Nhà Thỏ chọn thả lên trời trong ngày Thỏ Việt Nam, tôi chỉ có thể khẳng định, Hội Nhà Thỏ cố tình chơi xỏ các nhà thơ và gây ô nhiễm môi trường văn hóa Việt.
Lựa chọn thơ để thả thơ, tôi hiểu tiêu chuẩn đặt ra phải theo chủ đề và hay.
Chủ đề thì nằm hẳn ở …