Trang Đầu » Chủ đề

Thăm dò dư luận xã hội


[1/06/2018]

Bùi Tín /VOA

Hình minh họa.
Một chính quyền dân chủ tiến bộ luôn có nhu cầu tìm hiểu, bắt mạch dư luận quần chúng rộng rãi, thăm dò nhận thức, nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh đường lối chính sách của mình cho phù hợp.
Ở các nước văn minh, chính quyền và người công dân luôn cần đến các cơ quan thăm dò dư luận, xử dụng như những công cụ cần thiết, nhất là trong các cuộc bầu cử, và trong cuộc sống hàng ngày để cập …