Trang Đầu » Chủ đề

Thân phận dân tộc Việt Nam dưới thời Cộng sản


[22/08/2018]

Tương Lai
Trằn trọc khó ngủ, nằm nghe nhạc Trịnh, nghe đi nghe lại “Nước mắt quê hương” mà quặn lòng, cùng nhòe nước mắt với người đã từng rơi “giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương” khi người nhạc sĩ ấy vĩnh viễn nằm xuống: “Ôi dòng nước mắt chảy hoài,… dòng nước mắt trong tim, chảy lai láng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình”.
Giai điệu bản nhạc “dân mình phận long đong” mà “nửa đêm gọi đến mình” ấy đã giục giã ngồi dậy viết …