Trang Đầu » Chủ đề

Thất nghiệp


[26/01/2019]

Thường Sơn

 Vừa có thêm một bằng chứng khốn quẫn về tình trạng thất nghiệp thực tế, chứ không phải ‘thất nghiệp báo cáo’, ở Việt Nam.

Tờ Saigontimes trích  Báo cáo Lao động việc làm của Tổng cục Thống kê (hiện có tới quí 2-2018), cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi rất cao, tới 7,1%, gấp hơn ba lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung 2%. Số lao động thất nghiệp thanh niên hiện đã chiếm tới 46,5% tổng số lao động thất nghiệp cả …