Trang Đầu » Chủ đề

Thế giới cảnh giác Trung Cộng


[14/07/2018]

Xuân Mai

Dưới đây, lại là một bài đăng trên dòng báo “quốc doanh” (NLĐonline). Phải công bằng mà nói, một số báo chính thống như Giáo dục VN, Pháp luật Thành phố HCM, Trí thức trẻ, Người Lao động, Báo mới.com, v.v. cũng có nhiều bài đáng giá. Không như một số định kiến cho rằng: báo quốc doanh giờ chỉ biết ‘bưng bô’ hoặc chỉ đăng toàn chuyện ‘cướp, giết, hiếp’ giật gân.
Những bài báo đó, nếu may mắn được các ông bà trong lãnh đạo, quan chức Chính …