Trang Đầu » Chủ đề

Thỏa ước Thành Đô


[17/05/2019]

Phạm Đình Trọng
1.  Facebooker có nick Tran Thanh Chuong ngày 4.5.2019 có bài viết chạy tội cho một sự kiện đớn hèn, tội lỗi của đảng cộng sản Việt Nam. Để tăng độ tin cậy vào những điều lừa dối trong bài viết Phải Hiểu Cho Đúng Về Hội Nghị Thành Đô, dư luận viên này cho biết mình là bác sĩ, nhà thơ, nhà văn và “có người bạn thân làm việc ở Bộ Ngoại giao từ những năm 1980. Về sau, anh là Đại sứ đặc mệnh toàn …