Trang Đầu » Chủ đề

Thư giãn


[21/07/2019]

Kịch 3 hồi
Nguyễn Đình Cống
Hồi 1- Dự án
Tại phòng khách nhà ông Toan, Bộ trưởng Giao thông nước Đông Lào. Ông Toan đang tiếp Trần Báo là Giám đốc công ty tư vấn đầu tư quốc tế.
Ông Toan – Anh Báo à, cám ơn anh đã đến thăm và nếu tôi không nhầm thì anh đang có kế hoạch tư vấn cho một dự án nào đó quan trọng.
Trần Báo . Anh đúng là một nhân tài, có khả năng biết được điều người khác đang suy nghĩ. Dự án …


[31/03/2019]

Nguyệt Cầm
Thật ra, cả đại biểu Quốc hội Thích Thanh Quyết lẫn chuyên gia thỉnh vong không miễn phí Thích Trúc Thái Minh đều là hậu duệ của sư Tăng Phú, bonus "định hướng xã hội chủ nghĩa." ;)
Đọc lại nửa cuối chương 13 của Số đỏ, thấy Vũ Trọng Phụng đúng là thiên tài. :)
"Xuân Tóc Ðỏ quay lại thì đó là một ông sư. Ông này cũng tân thời Âu hoá theo văn minh vì ông có ba cái răng vàng trong mồm, cái áo lụa Thượng Hải …


[7/10/2018]

Cách chức
Thái Bá Tân

Nhân việc Hội nghị 8 BCH Trung ương khóa XII của bác Trọng, vừa thi hành kỷ luật cách tuột MỌI CHỨC TƯỚC ĐÃ KHÔNG CÒN của ông Nguyễn Bắc Son, xin dẫn một bài thơ của bác Thái Bá Tân để mọi người cùng thư giãn cuối tuần.

Đặng Văn Sinh

Về hưu từ tám hoánh,
Còn cách chức, thật hay.
Vậy thì theo lô-gich,
Dân suy luận thế này:
Đảng làm, chắc phải đúng.
Ai, chức to đến đâu,
Về hưu hay đã chết,
Thì hậu quả về sau.
Vẫn thuộc diện kỷ luật,
Cả về …


[7/10/2018]

Lưu Trọng Văn

Kệ nó chứ, hay ông cũng muốn phải nói theo một cách? Và thế là tốt, chả có đảng nào không có phe nhóm cả, họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán CÔNG KHAI, còn 1 đằng thì chả minh bạch gì cả cứ thống nhất, thống nhất trong khi giết nhau như ngoé.
Nguyễn Quang A

Sáng nay trên Dân trí gã đọc tường thuật lễ tang cụ Đỗ Mười như sau:
“Đoàn Ban chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tiến vào phòng …