Trang Đầu » Chủ đề

Thương chiến Mỹ – Trung


[22/09/2018]

Cuộc đại chiến Thương mại Mỹ –
Trung, ai thắng?
Lưu Trọng Văn

Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc trong cuộc gặp Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng nước gã đề nghị: cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là hai bên cùng hợp tác khai thác.
Gã nghe mà rơn rơn … sướng.
Học tập bài của Vương Nghị gã viết thư cho Vương Nghị:
Thưa đồng chí kính và mến. Tôi và đồng chi đều có tình cảm nồng nàn sâu sắc với người mà đồng chị gọi là vợ. …