Trang Đầu » Chủ đề

Thủy điện Luang Prabang


[27/11/2019]

Ngô Thế Vinh
Gửi tới 20 triệu cư dân ĐBSCL không được quyền có tiếng nói
Gửi nhóm Bạn Cửu Long

Hình 1a (trên): Bản đồ vùng đất Đông Nam Á: những vòng xám/grey chỉ các vùng phân bố tâm chấn động đất/epicentral distributions; những vòng xanh/blue ghi dấu các trận động đất ≥ 6.0; những ngôi sao đỏ/red stars ghi dấu các trận động đất ≥ 7.0. Các đường gạch đỏ/red lines là biểu thị đường đứt gãy gây động đất/seismogenic faults. (Santi Pailoplee et al.2009)(4)
Hình 1b (dưới): Có ít nhất 5 …