Trang Đầu » Chủ đề

Thủy lợi


[5/01/2020]

Trần Dzạ Dzũng

Các Linh mục Giáo hạt Hòa Ninh, Quảng Bình phát lời kêu gọi Hiệp Thông yêu cầu dừng xây dựng đập Rào Nan để tránh đe dọa của viễn cảnh quả bom nước đang đung đưa trên đầu cư dân
Thư kêu gọi Hiệp Thông được linh mục Giáo hạt Hòa Ninh thuộc Giáo phận Hà Tĩnh đồng ký tên vào ngày 27/12/2019. Trong thư kêu gọi, quý Linh mục cho biết, nếu đập Rào Nan được xây dựng cao lên sẽ tạo thành “quả bom nước” treo lơ …