Trang Đầu » Chủ đề

Tình nghĩa cộng sản


[3/02/2019]

Nhớn nhác…

Lưu Trọng Văn

Nhìn hình các đồng chí ấy chúc tết nhau sao cứ nhớn nhác?

Chỉ lác đác vài báo đưa tin chuyến thăm chúc tết các lãnh đạo CP và NN ở SG và Bình Dương của ngài Mai Tiến Dũng.

Và trong số đó chỉ Dân Việt của Hội NDVN là rút cái tít giành cho đồng chí X trang trọng thế này trong khi ngài Bộ trưởng thăm cả nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết.

Bài viết về chuyến thăm cũng không phải của Dân Việt mà lấy duy …