Trang Đầu » Chủ đề

Tình người Cộng sản


[3/12/2019]

Đỗ Thành Nhân

Sau gần 12 năm bị tạm giam chờ thi hành án tử hình, hôm nay Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Quyết định kháng nghị đối với vụ án Hồ Duy Hải. Quyết định này được coi là cực kỳ dũng cảm vì năm 2011, chính Viện này đã quyết định không kháng nghị.    
Hải, là tử tù có số phận lạ lùng.    
Năm năm trước, ngay trước ngày thi hành án tử, thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho tạm dừng.    
Năm ngoái, đến …