Trang Đầu » Chủ đề

TKV


[23/09/2019]

Thành Luân
TKV đào tài nguyên đem bán, việc khai thác luôn tiềm ẩn hiểm họa môi trường…, vì vậy chuyên gia thấy lạ khi doanh nghiệp kêu khó với thuế, phí.

Với số lãi từ việc khai thác bauxite ở Tân Rai, Nhân Cơ, GS.TSKH Lê Huy Bá đề nghị kiểm toán vào cuộc để làm rõ thực hư mức độ chính xác của con số mà Bộ Công thương và TKV công bố. Còn đối với những bất cập về thuế, phí mà TKV phản ánh và đề nghị …