Trang Đầu » Chủ đề

Tổ chức nhà nước


[3/12/2019]

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Gần đây, những người đứng đầu Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn phát ngôn “Cải cách thể chế, cải cách thể chế và cải cách thể chế!”, coi như một cứu cánh chiến lược để Việt Nam phát triển.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, mới có một bài viết trên Vietnamnet phân tích về vấn đề này.
Tuy tác giả không muốn động chạm đến vấn đề mấu chốt của cải cách thể chế ở Việt …


[14/11/2019]

Giang Nam
Mấy nước cộng sản độc tài đang lúng túng về thiết chế và tổ chức xã hội, vì có thể đã nhận ra nó khá kỳ quặc đối với xã hội dân chủ và văn minh. Một số lãnh đạo khi lúng túng thì tuyên bố “chúng ta đi còn đường khác, xây dựng đất nước kiểu khác” để phản đối mọi kiến nghị của giới trí thức tiến bộ muốn hòa nhập với thế giới.
DẪN NHẬP
Hiện nay vấn đề “Chính trị học XHCN Việt Nam” có quá nhiều …