Trang Đầu » Chủ đề

toàn cầu hóa


[30/12/2019]

Đoàn Hưng Quốc
[Tiếp theo Bài 1, Bài 2, Bài 3]
Có rất nhiều nghiên cứu về khoảng cách giàu nghèo ở Âu-Mỹ nhưng bài này chỉ chọn ra 2 giải thích được người viết xem như đáng chú ý nhất: quan điểm thứ nhất của kinh tế gia người Pháp Thomas Piketty cho rằng khoảng cách giàu nghèo là tất yếu một khi tài sản tích tụ trong xã hội tư bản, và lập luận thứ hai của kinh tế gia người Mỹ gốc Nhật Richard Koo cho thấy hố sâu …


[2/07/2019]

Michael O’Sullivan
Nguyễn Quang A dịch
Một trích dẫn sách và phỏng vấn với Michael O’Sullivan, tác giả của “The Levelling”

Open Future
Jun 28th 2019
by K.N.C.
THẾ GIỚI có đã chứng kiến “dân chủ tột đỉnh”? Có phải thế giới tương lai trong đó các xã hội với các thị trường tự do ganh đua vì ảnh hưởng về công việc toàn cầu với các nước độc đoán theo chủ nghĩa tư bản nhà nước? Chính các câu hỏi gợi lên một nỗi luyến tiếc một quá khứ có vẻ đơn giản hơn. Đối với …


[19/03/2019]

Börje Ljunggren
Khánh Anh dịch
Việt Nam đã đi theo hướng chủ nghĩa tư bản và hệ thống thị trường nhiều hơn bất chấp sự cai trị của cộng sản. Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đảng, với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được ghi trong Hiến pháp, và Hiến pháp cũng quy định rằng nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang Việt Nam là để bảo vệ không chỉ đất nước mà cả Đảng. Hai hình ảnh dường như không tương thích xuất hiện, hình …