Trang Đầu » Chủ đề

Trấn áp bất đồng


[18/11/2018]

Adam Bemma
Hoa Nghi dịch

Phạm Đoan Trang lướt nhẹ ngón tay trên cây đàn guitar. Cô đang biểu diễn một bài hát được Nhà nước cấp phép.
Vào tháng 8 năm ngoái, Trang, 39 tuổi đã bị bắt cùng với 50 người khác tại một buổi hòa nhạc phòng trà ở Tp. Hồ Chí Minh.
‘Họ đã đột kích buổi hòa nhạc. Họ nói ca sĩ đang hát những bài hát chưa được cấp phép’, Trang nói.
‘Họ có quy định rằng, mọi nhạc sĩ phải đăng ký biểu diễn và bài sẽ hát. …