Trang Đầu » Chủ đề

Trần Huỳnh Duy Thức


[26/08/2018]

Tuấn Khanh

…Barba Ahmad bị kết tội là liên quan đến một nhà nước khủng bố, còn ông Trần Huỳnh Duy Thức thì bị một nhà nước kết tội và giam cầm ông bằng phương thức khủng bố…

Nhà văn Anh gốc Pakistan Babar Ahmad từng viết rằng “Ngục tù cho biết rằng, có những thứ mà người ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là trái tim của bạn”. Ông ghi lại suy nghĩ này sau khi được trả tự do, với 8 năm bị cầm tù tại Anh …


[23/08/2018]

Phạm Chí Dũng

Ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Khác với thái độ kênh kiệu cường quyền trước đây, dường như trong nội bộ giới chóp bu và công an trị Việt Nam từ cuối tháng Bảy năm 2018 đến nay đã diễn biến một cuộc đấu tranh tư tưởng 50/50: Thả hay không thả Trần Huỳnh Duy Thức?
Vì sao công an thúc ép ‘nhận tội’?

Trần Huỳnh Duy Thức được nhiều người biết như một nhà đấu tranh dân chủ kiên cường, đã ở tù cộng sản được 9 năm trong cái án …


[20/08/2018]

LS Lê Công Định

Khi gã [đang] chiêm ngưỡng thảm hoa ở Quảng trường Lớn Brussel [Bỉ] cùng sự hân hoan của hàng ngàn người dân nhiều quốc gia thì ở quê nhà gã Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực.
Gã xin tặng clip hoa này cho Thức, Thức ơi:

Thức tuyệt thực vì không chấp nhận nhận tội để đặc xá vì Thức tin rằng  Yêu nước, Thương nòi là Vô tội.
Thức tuyệt thực vì không chấp nhận cái Tự do ban xin.
Thức tuyệt thực vì muốn đất nước ngàn hoa …