Trang Đầu » Chủ đề

Trần Tuấn Anh


[27/01/2019]

Thường Sơn
Vào những ngày đầu năm 2019, trong bầu không khí ‘đồng bào đồng chí cả nước nô nức đón tết nguyên đán’, có hai cái tên bị ‘lên thớt’ trong chính trường và thương trường Việt Nam: Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh và Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen và là người anh cột chèo với Trần Tuấn Anh./p