Trang Đầu » Chủ đề

Trí thức miền Nam


[10/06/2018]

(Để tưởng nhớ Mai Chửng, điêu khắc gia tượng đài Bông Lúa 1970 và tượng Mầm 1974)
 

Ngô Thế Vinh

Hình 3: trái, Mai Chửng đứng bên công trình tượng đài Bông lúa cao 18 m đang xây cất tại Long Xuyên ĐBSCL; phải, toàn cảnh pho tượng Bông lúa tại Công viên Trưng Vương, thị xã Long Xuyên 1970. Chỉ 5 năm sau, sau 30 tháng 4, 1975 tượng đài Bông Lúa ấy đã bị cộng sản phá sập, quả không phải là một “điềm lành” [Nguồn: sưu tập Dương Văn …