Trang Đầu » Chủ đề

Trí thức theo đảng


[10/05/2019]

Nguyễn Đình Cống
Tôi đã đọc gần hết các bài Mênh mông thế sự… của GS Tương Lai. Tôi cảm phục tinh thần, trí tuệ và tình cảm của ông. Mênh mông thế sự… là những bài có nội dung sâu sắc và thời sự, có lập luận chặt chẽ, có dẫn chứng hấp dẫn, chúng rất có giá trị đối với những người thích nghiên cứu, sưu tầm. Tuy vậy các bài thường quá dài đối với số đông bạn đọc hiện nay. Nên chăng mỗi bài dài đem chia thành 2 phần, nội …


[6/05/2019]

Trí Ngủ Việt
Với 2 bài viết xoay quanh lời của ông Nguyễn Phú Trọng: “Xót ruột khi đạo đức xuống cấp”.
https://viettimes.vn/chuyen-gia-nguyen-tran-bat-hay-tro-ve-voi-bac-cua-chung-ta-351615.html https://viettimes.vn/phan-2-nhot-quyen-luc-vao-trong-long-co-che-351618.html
Nguyễn Trần Bạt đã thể hiện 2 góc nhìn khác nhau của 2 con người khác nhau. Một mặt tỏ ra hiểu biết, cấp tiến, khoa học. Mặt khác cho thấy sự giáo điều, ngụy biện, nói lấy được để nhắm mục đích bảo vệ, duy trì sự cai trị của ĐCS.
Hai mặt đối lập trong một con người là cách thể hiện thống nhất trong các …