Trang Đầu » Chủ đề

Trung Quốc xâm lược mềm


[31/12/2019]

Người Đưa Tin

Một độc giả thân thiết của trang Bauxite Việt Nam khi đọc VnExpress đã phát hiện ra sự mất cảnh giác của phóng viên và Tổng biên tập trang này khi thông tin về vụ việc “Trung Quốc bỏ tù nhà khoa học sửa gen người”. Đây là sự vô tình hay cố ý?.
 Dù có thể biện minh là sơ suất hay vô tình thì đó cũng là điều không thể chấp nhận được bởi đó là tờ báo nổi tiếng, có lượng độc giả đông đảo theo …