Trang Đầu » Chủ đề

Truyền thông cộng sản


[1/01/2020]

A.H. 

Vừa qua, chương trình Đối diện VTV có nhắc đến IJAVN – Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là ‘chân rết của đảng Việt Tân’.
Không có bất kỳ một chứng cớ nào được đưa ra, chỉ một vài giây hình đã khiến VTV trở thành thẩm phán, công tố kết án IJAVN.
Chương trình được quảng cáo là ‘bóc mẽ những thủ đoạn gây bất ổn đất nước’, nhưng cái cách mà kịch bản “Đối diện” triển khai là cực kỳ hời hợt, thiếu chuyên nghiệp, và thiếu khả năng …


[3/07/2019]

Mai Hưng dịch
Ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, chế độ Trung Quốc tự hào quảng bá mô hình chủ nghĩa tư bản độc tài trên toàn thế giới. Trật tự truyền thông thế giới mới mà họ đang cố gắng xây dựng ít được biết đến hơn so với Sáng kiến Vành đai và Con đường, nhưng cũng đầy tham vọng.

Kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn 30 năm trước đây, Trung Quốc đã đạt được một sự phát triển kinh tế phi thường. Tuy …