Trang Đầu » Chủ đề

Tư duy quan chức


[11/03/2019]

Nguyễn Tuấn Anh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: mất bằng lái phải thi lại.
Ông Khuất Việt Hùng: không cần chứng minh vi phạm, cứ xử phạt trước rồi người dân nếu thấy sai, có thể kiện ra toà.
Hai câu nói của hai người làm giao thông cùng cho thấy một cách nghĩ giống nhau. Tư duy đẩy việc khó cho người dân luôn túc trực trong đầu những người quản lý với thói quen ăn trên ngồi chốc vô cùng tệ hại.
Công nghệ thông tin phát triển nhanh, cho phép con …