Trang Đầu » Chủ đề

Tư duy quan chức


[9/05/2019]

Nguyễn Hiền
Sẽ không có bất cứ khát vọng nào được khơi dậy hay niềm tin nào được đặt ra, khi con ngáo ộp “mất chế độ” luôn tồn tại và đi tắt đón đầu trước mọi chiều hướng phát triển của quốc gia.

Ba ngày nữa, Thủ tướng sẽ cùng 1.000 chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, lãnh đạo Bộ – ngành ngồi lại để bàn cách đưa Việt Nam “hóa rồng”.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm chia sẻ hai yếu tố dễ thấy tại …


[11/03/2019]

Nguyễn Tuấn Anh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: mất bằng lái phải thi lại.
Ông Khuất Việt Hùng: không cần chứng minh vi phạm, cứ xử phạt trước rồi người dân nếu thấy sai, có thể kiện ra toà.
Hai câu nói của hai người làm giao thông cùng cho thấy một cách nghĩ giống nhau. Tư duy đẩy việc khó cho người dân luôn túc trực trong đầu những người quản lý với thói quen ăn trên ngồi chốc vô cùng tệ hại.
Công nghệ thông tin phát triển nhanh, cho phép con …