Trang Đầu » Chủ đề

Tư pháp


[25/05/2019]

Nguyễn Đăng Quang
[Tiếp theo Phần 1]
Trong cả 3 vụ án xử dân lành nói trên, người dân và công luận mòn mỏi trông chờ cái gọi là “Liên ngành Tư pháp” xuất hiện để bênh vực dân thường hoặc ngăn Tòa tuyên những bản án hà khắc hoặc oan sai! Nhưng bặt âm vô tín, ngược lại, cái thiết chế “Liên ngành Tư pháp” này lại đột ngột xuất hiện và thực thi quyền uy trong các vụ án sau đây:
1- Vụ Phí Thái Bình:

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex …