Trang Đầu » Chủ đề

Tự sát ở đồn công an


[15/03/2019]

Diễm Thi, RFA
2019-03-13

Đại diện Bộ Công an đang trả lời câu hỏi chất vấn của Uỷ ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 12/3/2019. Video captured
Phái đoàn Việt Nam vào hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua tiến hành lần phúc trình thứ 3 trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự & Chính trị mà Hà Nội tham gia ký kết năm 1982.
Trong phúc trình, đại diện Bộ Công An phát biểu rằng một …