Trang Đầu » Chủ đề

Tứ trụ phát ngôn


[4/11/2019]

Lưu Trọng Văn
Cuộc sống cứ toàn tin… tức, tin… buồn thì ai chịu thấu? Gã tính sáng nay đưa tin văn nghệ vui vui nhưng đọc cái tin này lại không thể không có nhời lộn… ruột.
"Vừa qua có những sự việc nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế trên vùng biển khu vực và Việt Nam, tuy mới chấm dứt gần đây nhưng để lại những bài học sâu sắc cho ASEAN"
Thủ tướng Phúc phát biểu như vậy khi dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN …