Trang Đầu » Chủ đề

Tướng lĩnh CS


[21/10/2019]

Nguyễn Hoài Nam
20-10-2019

Kinh khủng! Dù vẫn biết pháp luật có khi chỉ là trò đùa!
Dũng Hoàng

Thưa cụ Tổng – Chủ,
Đám bộ hạ giúp cụ nhóm củi đốt lò hóa ra tên nào tên ấy đều là những khúc củi bự khoác áo tướng áo tá cả, thế thì lò của cụ có ăn thua gì không? Phải đốt hết chúng đi để chỉ còn lại mình cụ sao? Nghe chừng đành… buông bỏ thôi cụ ạ.
Nhưng Dân thì chẳng tha cho …