Trang Đầu » Chủ đề

Tuyên bố chung Hoa Kỳ – Phillippines (BSD)


[23/07/2019]

Cộng hoà Philippines và Hợp chủng Quốc Mỹ đã tổ chức Đối thoại song Phương lần thứ Tám từ 15 đến 16 tháng Bảy 2019 tại Manila, Philippines. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính sách Enrique Manalo và Thứ trưởng Quốc Phòng Cesar Yano đồng-dẫn đầu đoàn đại biểu Philippine.  Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về Công việc Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell và Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng về Công việc An ninh Ấn độ-Thái Bình Dương Randall Schriver cùng-dẫn đầu đoàn đại …