Trang Đầu » Chủ đề

Tuyên truyền Cộng sản


[3/11/2019]

Uyên Vũ
Để sỉ nhục cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, rất nhiều bài viết, văn bản tại Việt Nam sau 1975 đã nhét vào miệng ông cụm chữ: "Ranh giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17", với ngụ ý ông Diệm sẵn sàng bán nước cho Hoa Kỳ. Với một người bình thường ai cũng thấy điều ấy (nếu có) là ngu xuẩn và ai có chút tri thức thì thấy người nói ra câu ấy chẳng biết gì về địa lý.

Vậy thực tế có chuyện đó không?
Thực …