Trang Đầu » Chủ đề

Văn hóa Cộng sản


[28/05/2019]

Diêm Liên Khoa (Trung Quốc)*
Nguyễn Hải Hoành dịch

“Tôi đi đến đâu cũng được người ta giới thiệu là nhà văn Trung Quốc bị tranh cãi nhiều nhất, có nhiều tác phẩm bị cấm xuất bản nhất. Những lúc ấy tôi chỉ có thể im lặng, chẳng cảm thấy vinh dự lại cũng chẳng cảm thấy có gì không vui, mà chỉ có thể coi lời giới thiệu ấy là một thứ lễ nghi không thích hợp”.
Diêm Liên Khoa được giới nhà văn Trung Quốc đánh giá là một trong …