Trang Đầu » Chủ đề

Văn học nghệ thuật XHCN


[7/01/2020]

Chu Mộng Long

Thành kính phân ưu cùng gia đình một nghệ sĩ tài năng!
Bauxite Việt Nam

Ông vừa đột ngột ra đi.
Sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc vô hạn cho những người hâm mộ ông.
Khi nghe ông rơi vào cơn bĩ cực bởi hoạt động kinh doanh phim, tôi đã có bài viết về ông, để an ủi ông, mong ông thoát cơn bĩ cực nhất thời.
Bây giờ thì ông đã ra đi. Coi như ông đã nhẹ gánh trần gian.
Bài này tôi dành nội dung cho …