Trang Đầu » Chủ đề

Việt kiều về giúp nước


[12/04/2019]

Khánh An – VOA

“Cướp nay có đảng có đoàn” (Nguyễn Duy) – Dẫu có tất cả những bảo bối màu nhiệm trung cổ ấy nhưng trước ánh đèn sáng lòe đại biểu cho đỉnh cao văn minh nhân loại thì cướp vẫn lòi mặt cướp, vẫn phải cúi đầu nhận tội trước thần công lý. Sớm muộn thì người dân Việt vẫn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Bauxite Việt Nam

Triệu phú Trịnh Vĩnh Bình là một trong những Việt kiều đầu tiên trở về nước đầu tư sau …