Trang Đầu » Chủ đề

Việt kiều về giúp nước


[17/06/2019]

Nguyễn Đình Cống
Đó là luận án Tiến sĩ của Phạm Mạnh Hùng (PMH), đề tài: Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ – Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam (1).
Luận án còn được công bố thánh sách chuyên khảo  với dòng ghi trên cùng của tờ bìa: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện kinh tế và chính trị thế giới. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành …


[12/04/2019]

Khánh An – VOA

“Cướp nay có đảng có đoàn” (Nguyễn Duy) – Dẫu có tất cả những bảo bối màu nhiệm trung cổ ấy nhưng trước ánh đèn sáng lòe đại biểu cho đỉnh cao văn minh nhân loại thì cướp vẫn lòi mặt cướp, vẫn phải cúi đầu nhận tội trước thần công lý. Sớm muộn thì người dân Việt vẫn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Bauxite Việt Nam

Triệu phú Trịnh Vĩnh Bình là một trong những Việt kiều đầu tiên trở về nước đầu tư sau …