Trang Đầu » Chủ đề

Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện tại


[9/10/2018]

Nguyễn Trung

Nếu ĐCSVN hôm nay tự mình không đủ sức làm nhiệm vụ lãnh đạo, thì phải thay đổi chính mình và dựa vào nhân dân để vươn lên tạo ra khả năng làm tròn nhiệm vụ này. ĐCSVN hôm nay nên nói thật, và thật lòng hỏi dân đi, xem dân có đứng về phía đảng trong nỗ lực thật của đảng thông qua cải cách chính trị đổi đời đảng và đất nước hay không? ĐCSVN hôm nay thừa phương tiện để làm một cuộc thăm dò thật …