Trang Đầu » Chủ đề

Việt Nam và chủ nghĩa tư bản đỏ


[25/03/2019]

Nolan Finley (The Detroit News)
Khánh Anh dịch
Tổng thống Donald Trump có lý do khi đã đồng ý chọn Hà Nội thủ đô của một cựu thù để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vào tháng trước với Kim Jong Un.
Ông Trump hy vọng chứng minh một quốc gia cộng sản có thể hưởng lợi từ việc mở cửa kinh tế trong và ngoài nước.

Những người bán rau ở Hà Nội 21/02/2019. Ảnh AP.
Chủ nghĩa tư bản ở nhà nước cộng sản
Cách đây không lâu Việt Nam vốn là …