Trang Đầu » Chủ đề

Vỡ nợ


[24/10/2019]

21/10/2019
Phạm Chí Dũng

“Vỡ nợ? Có gì mà sợ! Vỡ Đảng mới sợ!”
Vũ Thư Hiên
Những ai có theo dõi tin tức thời sự trong nhiệm kỳ đảng 12 này thì sẽ không lấy làm ngạc nhiên. Sau khi hạ bệ xong ông 3X, bộ sậu mới bước lên ngai vàng, đã thấy nơi này nơi khác công khai thông báo về tình trạng kiệt tiền; có văn phòng đảng ủy một tỉnh nào đấy chỉ còn đâu chừng mấy chục triệu. Thế rồi mọi việc bỗng im ắng, tưởng như …