Trang Đầu » Chủ đề

Võ Văn Kiệt


[7/09/2019]

Nguyễn Quang Duy
Nhân việc ông Lý Bảo Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia trả lời đài VOA và báo Người Việt sẵn sàng đối thoại nhân quyền với ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới, xin được kể lại câu chuyện ông Võ Văn Kiệt khi sang thăm Úc châu tháng 5/1993, đã có những “thu xếp” để gặp Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu.
Khi ấy tôi là Chủ tịch Cộng đồng Thủ đô Canberra và Phó Chủ …