Trang Đầu » Chủ đề

Vụ AVG


[28/12/2019]

BBC Tiếng Việt

Nói về việc kiên cường bám lấy 3 triệu đô la nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho đến tận phút cuối cùng, “một đô cầm chắc, một cắc không thò” thì Nguyễn Bắc Son và toàn thể gia đình con cái ông ta đúng là giữ được bản lĩnh của người Cộng Sản.
Bái phục con nhà nòi!
Bauxite Việt Nam
*** 
Thử toẹt chút chơi
Ngày 2.6.2015, Thủ tướng Dũng trực tiếp ký quyết định 752/QĐ-TTg sáp nhập Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Bộ Thông …