Trang Đầu » Chủ đề

Vũng Áng


[8/11/2019]

RFA 2019-11-06
Tweet

Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn: Facebook Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh
Báo trong nước loan tin cho biết Tập đoàn Cảng Hạ Môn của Trung Quốc vào ngày 27/10 đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc mở tuyến container tại cảng Vũng Áng, từ đó nối với cảng Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Cũng trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Cảng Hạ Môn cho biết ông thấy cảng Vũng Áng ở Hà …