Trang Đầu » Chủ đề

Vườn rau Lộc Hưng


[16/12/2019]

RFA tiếng Việt

Hình ảnh đổ nát sau cưỡng chế ở Vườn rau Lộc Hưng. Courtesy FB Tin Mừng Cho Người Nghèo
Chủ tịch Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – Ông Châu Văn La, vào ngày 12 tháng 12 cho biết hằng ngày quận phải duy trì một lực lượng từ 80 đến 100 người để thực hiện công tác gọi là ‘ngăn chặn người dân tái chiếm khu đất đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế tại phường 6, lâu nay thường được gọi là ‘Vườn rau …