Trang Đầu » Chủ đề

Xô Viết


[25/12/2019]

Trần Trung Đạo

Bức hình bên trái chụp đúng lúc Mikhail Gorbachev vừa đọc xong diễn văn từ chức Chủ tịch Liên Xô và đang khép lại bài diễn văn sau bảy giờ tối ngày 25 tháng 12, 1991.
Bức hình mang ý nghĩa một chế độ độc tài toàn trị kéo dài suốt 74 năm với 20 triệu người bị giết trong các cuộc thanh trừng đẫm máu, đấu tố và lao động khổ sai trong các trại tập trung vùng Siberia, vừa chấm dứt.
Liên Xô có đạo quân hiện dịch …


[12/11/2018]

Hoàng Hà (Theo DM/TS)

Trung bình, mỗi km chết 4700 tù nhân, mỗi mét chết 4-5 tù nhân
Để xây dựng một tuyến đường sắt, băng qua vùng đất có khi nhiệt độ xuống đến -50 độ âm, cộng với điều kiện làm việc khó khăn, thiếu thốn, 300.000 tù nhân phải bỏ mạng mà rốt cuộc công trình vẫn không thể hoàn thành. Chỉ chế độ toàn trị mới có thể buộc người ta làm việc trong điều kiện khổ sai khủng khiếp như thế. Chỉ chế độ toàn trị mới …