Trang Đầu » Chủ đề

Xô Viết


[12/11/2018]

Hoàng Hà (Theo DM/TS)

Trung bình, mỗi km chết 4700 tù nhân, mỗi mét chết 4-5 tù nhân
Để xây dựng một tuyến đường sắt, băng qua vùng đất có khi nhiệt độ xuống đến -50 độ âm, cộng với điều kiện làm việc khó khăn, thiếu thốn, 300.000 tù nhân phải bỏ mạng mà rốt cuộc công trình vẫn không thể hoàn thành. Chỉ chế độ toàn trị mới có thể buộc người ta làm việc trong điều kiện khổ sai khủng khiếp như thế. Chỉ chế độ toàn trị mới …