Trang Đầu » Chủ đề

Xuất khẩu lao động


[30/03/2019]

Hoa Nghi lược và tổng hợp
Trong biến động tha hóa của Phật giáo Việt Nam, thì ở tại Nhật, một ni cô người Việt lại lặng lẽ cầu siêu người cho người lao động Việt Nam đã chết tại Nhật.

Thích Tâm Trí, một nữ tu Phật giáo, người đã đến Nhật 20 năm trước

Theo Reuters ngày 29.3 cho biết, tại một ngôi chùa ở Tokyo, hàng loạt bài vị bằng gỗ có khắc tên những người Việt đã chết khi làm việc …