Trang Đầu » Chủ đề

Yêu sách 8 điểm năm 2019


[5/01/2019]

Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2019
Kính gửi Ngài António Guiterres
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
405 East 42nd Street
New York, NY 10017
Thưa Ngài,
Nhân kỷ niệm 100 năm bản Yêu sách của người dân Annam (tháng 6/1919) – tài liệu được soạn bởi một nhóm người Việt Nam yêu nước, ký tên Nguyễn Ái Quấc và gửi tới Hội nghị Versailles của những nước thắng trận trong Thế chiến Thứ Nhất, họp ở Paris nước Pháp – chúng tôi chân thành đề nghị Ngài giúp cho Yêu sách 2019 đính …


[5/01/2019]

Đinh Minh Đạo
Ai đã trải qua những năm tháng dưới “mái trường XHCN” ở miền Bắc trước năm 1975, qua môn học chính trị hay lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đều phải học  tiểu sử của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hoạt động cách mạng của “NGƯỜI” ở Pháp, sự kiện soạn thảo “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Versailles vào tháng 06-1919 giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó chứng minh lòng yêu nước, thương dân, …