Category Archives: an ninh cộng sản

Tôi bị chặn vì thăm anh Ba Sàm trở về!

LS Trần Vũ Hải Tôi vừa mang hoa đến thăm bạn tôi, Nguyễn Hữu Vinh tức Anh Ba Sàm, vừa được tự do sau 5 năm tù và trở về nhà ở Hà nội. Tuy nhiên đến trước ngõ nhà … Continue reading

Posted in an ninh cộng sản, Ba Sàm, Trần Vũ Hải | Leave a comment